Home

TREINBEVEILIGING op PEIL met PROCESVEILIGHEID (ToPP)
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen de spoorbranche. Er gaat veel goed, én er zijn nog steeds veel mogelijkheden voor verbetering. ToPP is een sectorbreed programma gericht op de procesveiligheidscultuur binnen de sector. Het streven is om de veiligheidscultuur en het -gedrag binnen de gehele Treinbeveiligingsbranche (dus zowel ProRail, de ingenieursbureaus als de aannemerij) naar een hoger niveau te tillen (niveau 4 op de veiligheidscultuurladder).

De organisatie en de regie van het ToPP-programma is belegd bij twee regiegroepen: ToPP-IB en ToPP-Aannemers. In deze ToPP-overleggen zijn alle samenwerkende partijen vertegenwoordigd. Daarnaast kent het programma (structurele of tijdelijke) werkgroepen en activiteiten. Het eigenaarschap ligt bij de sector. ProRail is initiator en facilitator, maar de sector bepaalt.

Via het menu aan de bovenkant kunt u meer informatie vinden over ToPP. Hieronder treft u links naar de speciale secties voor IB’s en aannemers.

 

ArcadisSwecoMovaresProRailRailinfraVerebus
Asset RailBAMDuraVermeerDynniqStrukton RailVan GelderVolkerRail